PostHeaderIcon Portreti - Luca Pierro

Luca Pierro nije samo umetnik niti samo fotograf, on je i jedno i drugo. Pomislili ste verovatno da je u ovim fotografijama korišćeno dosta Photoshopa, ali zapravo nije. Luca samo koristi klasičnu fotografiju u kombinaciji sa elementima poput vode, mleka i brašna, i tako dobija ove neobične ali jedinstvene portrete. :)

LucaPierro1.jpg LucaPierro10.jpg LucaPierro11.jpg LucaPierro12.jpg LucaPierro13.jpg LucaPierro14.jpg LucaPierro15.jpg LucaPierro2.jpg LucaPierro3.jpg LucaPierro4.jpg LucaPierro5.jpg LucaPierro6.jpg LucaPierro7.jpg LucaPierro8.jpg LucaPierro9.jpg